Minerały.
 
 
Strona główna
 Minerałami nie są substancje zwane nieprecyzyjnie "minerałami syntetycznymi", czyli substancje otrzymywane sztucznie w laboratoriach lub zakładach przemysłowych. Do najczęściej produkowanych syntetyków należą: ałunit, chalkantyt, syntetyczny korund, cyrkonia, lopezyt oraz diament syntetyczny.
 Na początek należałoby wyjaśnić, co to są minerały. A więc minerały to są występujące w przyrodzie nieorganiczne ciała stałe o określonym składzie chemicznym i uporządkowanym układzie atomów. Większość pierwiastków wchodzących w skład skorupy naszej planety w wyniku procesów geologicznych łączy się ze sobą, tworząc minerał. Każdy minerał ma charakterystyczne właściwości fizyczne i chemiczne, dzięki czemu może być rozpoznawany. Niektóre właściwości mają duże znaczenie w nauce i przemyśle przez badanie właściwości minerału geologowie mogą dowiedzieć się, jak powstawał, a także rozpoznać, jaki to minerał. Jednakże istnieją minerały identyczne pod względem chemicznym z powodu ich innej struktury.